Veelgestelde vragen

Verkoop

U vindt MIJN Makelaardij door heel Nederland. Wij verkopen namelijk woningen in iedere provincie. Om deze reden hebben wij verkoopadviseurs door heel Nederland gevestigd die de verkoop van uw woning begeleiden. Zij kunnen ook desgewenst kijken naar uw financiële mogelijkheden voor het aanschaffen van uw nieuwe woning. Ons hoofdkantoor is gevestigd in Oss.

De verkoper is ‘de baas’ en mag dus zelf bepalen welke vraagprijs er op het huis komt. Meestal vraagt de verkoper advies aan de makelaar. Wij vinden het erg belangrijk dat we het eens zijn met de vraagprijs die de verkoper wil hanteren. Het moet in verhouding staan tot de getaxeerde waarde. In de praktijk komt het er op neer dat wij alleen starten met een verkoopopdracht als we zelf ook achter de vraagprijs staan. Ons advies aan verkopers: stel je makelaar de vraag of hij/zij achter de vraagprijs staat. Een makelaar die dat niet positief kan beantwoorden zal niet snel een koper overtuigen. Bij ons heeft u die zorg niet, wij starten alleen als we het met de vraagprijs eens zijn.

Een eerste bezichtiging is altijd nieuw en een eerste indruk is dan ook cruciaal. Wij zorgen bij elke eerste (en tweede) bezichtiging voor een onthaastmoment. De mensen die komen kijken hebben altijd de tijd nodig om tot rust te komen van de reis, het huis en de sfeer in zich op te nemen, en eventuele vragen te stellen. Reguliere bezichtigingen bij een andere makelaar hebben dit niet, met als gevolg dat de mensen na de bezichtiging nog vol met vragen zitten. Hiervoor beginnen wij dus met een kopje koffie, samen met de eigenaren. Zij hebben immers de meeste kennis van de woning en kunnen vragen beantwoorden die de makelaar wellicht niet kan beantwoorden. Zo ontstaat er meteen een open sfeer, waardoor de kijkers zich vrijer voelen om vragen te stellen die van belang zijn om te kunnen verkopen.

Onze makelaars doen de bezichtigingen bij voorkeur met de eigenaren erbij aanwezig. Met als reden dat de eigenaren altijd vragen kunnen beantwoorden die de makelaar wellicht niet kan beantwoorden. Zo ontstaat er meteen een open sfeer, waardoor de kijkers zich vrijer voelen om vragen te stellen die van belang zijn om te kunnen verkopen.

Na elke bezichtiging krijgen de mensen de kans om een bod uit te brengen op de woning. Wij raden voor beide partijen altijd af om het bod alleen mondeling te doen, maar om het bod ook altijd schriftelijk in te dienen. Zo is er bewijsvoering voor beide kanten dat het bod is uitgebracht en welke voorwaarden hieraan vasthangen. Wij zullen de geïnteresseerde vragen om zijn/haar voorwaarden en kunnen indien gewenst een financiële check uitvoeren om te kijken of zij het kunnen financieren. Als er meerdere gegadigden zijn, wordt het beste bod in overleg met de eigenaren geaccepteerd. Dit betekent niet dat het eerste bod, meteen ook de koper wordt.

U kunt niet afdwingen dat u in onderhandeling bent. U bent pas in onderhandeling als de verkoper reageert op uw bod. Dus: als de verkoper een tegenbod doet. Ook kan de verkopende makelaar uitdrukkelijk aangeven dat hij met u in onderhandeling is. U bent niet in onderhandeling als de verkopende makelaar aangeeft dat hij uw bod met de verkoper zal overleggen.

Nee. De verkopende makelaar bepaalt samen met de verkoper de verkoopprocedure. Hij heeft wel de plicht u daarover te informeren. Hebt u serieus belangstelling, vraag de makelaar dan wat uw positie is. Dat kan teleurstelling voorkomen.

Dat mag. Een onderhandeling hoeft nog niet tot een verkoop te leiden. De verkoper zal daarnaast wellicht graag willen weten of er meer belangstelling is. De eerste bieder hoeft nog niet de beste te zijn. Daarom gaan de bezichtigingen door. Vaak zal de verkopende makelaar aan de belangstellenden vertellen dat hij zoals dat heet “onder bod” is. Een belangstellende mag dan wel een bod uitbrengen, maar krijgt daar nog geen antwoord op tot de onderhandeling met de eerste geïnteresseerde beëindigd is. De makelaar zal geen mededelingen doen over de hoogte van biedingen. Dit zou overbieden kunnen uitlokken.

Als de verkoper en koper het mondeling eens worden over de voor hen belangrijkste zaken bij de koop (dat zijn meestal de prijs, opleveringsdatum en de ontbindende voorwaarden), is er een koop. De verkopende makelaar legt deze koop vast in een koopakte. Daarin moet staan wat de partijen mondeling hebben afgesproken. Meestal wordt er nog een aantal afspraken vastgelegd in de koopakte. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de boeteclausule. Dergelijke aanvullende afspraken gelden pas zodra de koopakte door beide partijen is getekend of van tevoren mondeling akkoord is bevonden. Een ontbindende voorwaarde is overigens een belangrijk onderwerp. Hierover moeten de partijen het eens zijn voor de mondelinge koop. Let op: u krijgt als koper niet automatisch een ontbindende voorwaarde voor de financiering. Bij uw bod moet u melden dat dit “onder voorbehoud financiering” is. De koop wordt overigens pas definitief nadat de koopovereenkomst zowel door verkoper als koper getekend is en de drie dagen bedenktijd voor koper zijn verstreken.

U kunt pas met zekerheid zeggen dat uw woning verkocht is, als u bij de notaris de akte(s) tekent. Maar u kunt er bijna zeker van zijn dat uw woning verkocht is als de ontbindende voorwaarden verstreken zijn.

De koper behoudt zich het recht om de notaris te kiezen.

De makelaar zorgt ervoor dat wanneer de koopovereenkomst ondertekend is, het gehele dossier bij de notaris terecht komt. Zij zullen vanaf daar het dossier in behandeling nemen.

Financieel advies

Ja. Onze verkoopadviseurs kunnen u helpen bij de financiering van uw woning. Zij kunnen advies geven en kijken of de potentiële kopers uw woning ook daadwerkelijk kunnen kopen. Zo kunnen zij ook desgewenst helpen bij de aankoop van uw nieuwe woning.

Aankoopbegeleiding

Absoluut. MIJN Makelaardij kan u helpen bij het verkopen van uw huidige woning, vinden van uw nieuwe woning en hierbij zelfs de financiering regelen. Alles is dus mogelijk bij ons!

Door deskundigheid, ervaring en marktkennis bespaart een aankoopmakelaar voor u duizenden euro’s, tijd en problemen. De kosten van een eigen makelaar verdient u terug in:

 • Een lagere koopprijs;
 • Inzicht in de waarde van de woning; belangrijke informatie over de woning, zoals: verborgen gebreken, bouwkundige staat, bestemmingsplan;
 • Op het juiste moment in de onderhandelingen zaken naar voren brengen, zoals voorwaarden van de koop, overname roerende zaken etc.;
 • Tijdwinst door deskundige afwikkeling van alle zaken

Uw woning zelf verkopen

Dat kan. Hierin bieden wij diverse mogelijkheden aan. Dit betekent dat u niet alles zelf hoeft te doen. U kunt ervoor kiezen om de bezichtigingen zelf te doen, maar toch een volledige presentatie van de woning te laten weergeven. Of u laat de bezichtigingen door onze makelaar doen, maar u maakt de foto’s zelf. Wij denken zoveel mogelijk mee met uw wensen en budget en adviseren waar nodig.

Dit is geheel afhankelijk van het pakket dat u kiest en hoeveel u zelf wilt doen. Wij denken graag mee met uw wensen en budget.

U kunt altijd met vragen bij ons terecht. Wij kunnen u ook adviseren als u wenst de woning geheel zelf te verkopen.

“Kosten Koper”, meestal afgekort als k.k. achter de vraagprijs, betekent dat de overdrachtskosten voor rekening van de koper komen. Dit zijn de kosten die de overheid koppelt aan de overdracht van een woning. Dat zijn de overdrachtsbelasting (2%), de notariskosten voor het opmaken van de leveringsakte en de kosten voor het inschrijven daarvan in de registers. Daarnaast dient de koper rekening te houden met de (notaris)kosten voor de opmaak en inschrijving van de hypotheekakte. Heeft de verkopende partij een makelaar ingeschakeld om de woning te verkopen, dan komen de kosten hiervan voor zijn rekening. De verkopende makelaar is immers belangenbehartiger van de verkoper en niet van u als koper. De makelaarscourtage voor een aankopende makelaar komt wel voor rekening van de koper.

“Vrij Op Naam” wordt meestal afgekort als V.O.N. achter de vraagprijs.
Soms neemt de verkoper de kosten voor de overdracht van de woning op zich. De woning wordt dan ‘vrij op naam’ (v.o.n.) aangeboden.
Onder vrij op naam vallen de volgende kosten:

  • Overdrachtsbelasting 2% over de koopsom (woningen)
  • Notariskosten voor de opmaak van de akte van levering + kadasterkosten voor inschrijving akte van levering (koopakte) + btw, circa € 500,– a € 700,–
    De koper betaalt bij vrij op naam zelf de volgende kosten:

 

  • De kosten die mogelijk gemaakt moeten worden voor het afsluiten van een hypotheek:
 • Notariskosten voor het opmaken van de hypotheekakte + -kadasterkosten voor het inschrijven van de hypotheekakte + btw, circa € 500,– a € 700,–
 • taxatie kosten t.b.v. hypotheek, tussen 400 en 600 euro
 • afsluitprovisie hypotheek, verschilt per bank/hypotheekadviseur (onderhandelbaar) en ligt meestal tussen 1000 en 3000 euro

soms komt daar nog één extra post bij, te weten:

 • soms kan een koper NHG (Nationale Hypotheek Garantie) krijgen, dat kost 1% van de hypotheeksom (Prijsklasse ca. € 265.000,–, klik hier voor de NHG normen).

Onder vrij op naam vallen nooit de makelaarskosten. Als een verkoper een makelaar inschakelt voor de verkoop van zijn/haar woning dan zal de verkoper de kosten van deze makelaar moeten betalen. Als de koper een makelaar inschakelt voor de aankoop van een woning zal de koper de kosten van deze makelaar moeten betalen.

Het energielabel geeft aan hoe energiezuinig een woning is. Dit label loopt van A++ (groen) tot en met G (donkerrood). Een A++ label is het energiezuinigste label die een woning kan hebben. Daarentegen is label G zeer onzuinig.

Sinds 1 januari 2015 is een energielabel verplicht geworden bij de oplevering van uw woning, wanneer deze is verkocht. Als u geen definitief energielabel kan overhandigen bij de overdracht van uw woning, dan riskeert u een boete van maximaal €405,-.

In januari en februari hebben alle huiseigenaren een brief ontvangen met een voorlopig energielabel. U kunt deze definitief maken via de internetapplicatie van de overheid. Een deskundige zal vervolgens uw aanvraag controleren. Het definitieve energie label zal uiteindelijk bij u thuis bezorgd worden.

NHG is een garantie die van toepassing is op hypotheken, u extra zekerheden biedt en die zorgt voor korting op de hypotheekrente.

De kostengrens wordt vanaf 2017 bepaald aan de hand van de gemiddelde koopsom (€ 245.000) vermeerderd met de wettelijk toegestane LTV: 101% zonder energiebesparende voorzieningen (EBV) en 106% mét EBV. Dit betekent dat er twee kostengrenzen van toepassing zijn:

 • Voor leningen zonder EBV is de NHG-kostengrens € 247.450.
 • Voor leningen met EBV is de NHG-kostengrens € 259.700.

Daarnaast gelden de volgende uitgangspunten:

 1. De lening met NHG mag niet hoger zijn dan de kostengrens.
 2. Het laagste bedrag van de koopsom of marktwaarde van het onderpand mag niet meer bedragen dan de gemiddelde koopsom.
 3. Het laagste bedrag van de koopsom of marktwaarde van het onderpand mag vermeerderd worden met maximaal 6% voor de bijkomende kosten. Dit percentage is vanaf 2017 variabel (tussen 0 en 6%) en niet meer forfaitair.
 4. De extra leenruimte bij EBV mag uitsluitend worden besteed aan energiebesparende voorzieningen.